Van der Werfpark - vervanging paden 2020-317

Met deze brief informeren wij u over de vervanging van de paden in het Van der Werfpark.

Eerste plan voor verbetering in 2017 gemaakt

Eind 2017 was, in samenspraak met de buurt, al een voorlopig ontwerp gemaakt. Vanwege onvoldoende budget voor de uitvoering van de plannen en de bouw van de Parkeergarage Garenmarkt, werd het project stilgelegd.

Wijziging ontwerp

In de tussentijd zijn we gaan kijken naar kostenbesparende aanpassingen, zonder afbreuk te doen aan het ontwerp. Aanvullend is bodemonderzoek gedaan en is de precieze locatie van kabels en leidingen in beeld gebracht. Ook is onderzocht welk effect de werkzaamheden op de bestaande bomen in het park zouden hebben. Vanwege de verwachte schade aan de bomen is besloten om het ontwerp te wijzigen, en de paden smaller te maken. De huidige contouren van de paden worden wel behouden.

Wat gaat er veranderen?

De geplande verbeteringen zorgen ervoor dat het park ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor de buurt en bezoekers aan de stad. Niet alleen de paden krijgen een aantrekkelijker uiterlijk,ook de rest van het park:

  • De donkere asfaltpaden worden vervangen door een lichtere verharding met een meer parkachtige uitstraling;
  • Bomen en groenvakken worden opgeknapt;
  • Het beeld van burgemeester Van der Werff wordt vanaf de waterzijde beter zichtbaar;
  • De toegangen worden meer uitnodigend.

Paden worden in september 2020 opgeknapt

Het Van der Werfpark wordt begin 2021 opgeknapt. De paden in het park liggen er echter zo slecht bij, dat we deze nu al aanpakken. De huidige asfaltpaden worden verwijderd en vervangen. De werkzaamheden starten op maandag 31 augustus. en zijn voor 3 oktober (voor eventuele evenementen met Leidens Ontzet) klaar. Voor een veilige en vlotte vervanging van de paden is het park tijdens de werkzaamheden gesloten voor publiek.

Werkzaamheden

Gestart wordt met het verwijderen van de asfaltpaden; dit neemt zo’n vier dagen in beslag. Daarna wordt de ondergrond verbeterd en het nieuwe materiaal aangebracht. Na het afwerken van de randen met de gazons en plantvakken wordt gras ingezaaid op de vrijgekomen stukjes grond. De geschatte doorlooptijd van de werkzaamheden bedraagt ongeveer vier weken.

Mogelijke geluidsoverlast

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Sporto B.V.. De aannemer richt een klein depot in naast de ingang van het park bij de Garenmarkt voor de aan- en afvoer en opslag van de benodigde materialen. Naar verwachting is het aantal vervoersbewegingen 59 in totaal. Het opbreken van het asfalt en de machines op het werkterrein kunnen geluidsoverlast oor de directe omgeving opleveren. De aannemer probeert dit tot een mininum te beperken, en start de geluidsproducerende werkzaamheden op werkdagen niet eerder dan 7.30 uur.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Daarom het verzoek om hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop te wijzen.

Telefonisch spreekuur

Wilt u nu alvast meer weten over het ontwerp, dan kunt u contact opnemen met de projectleider en ontwerper. Zij organiseren een speciaal telefonisch spreekuur op dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus, beide dagen van 15.30 tot 17.00 uur. Bel met het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 071, keuze 4, dan wordt u naar hen doorverbonden.

Met vriendelijke groet,

Michèle Klare , projectmanager                                                              
Rémon van der Scheer, projectcoördinator Wegen