Van der Waalsstraat - aanvraag fietsparkeervoorzieningen (2023-002)

Er is een verzoek ingediend voor fietsparkeervoorzieningen in de Van der Waalsstraat. De gemeente heeft een ontwerp gemaakt en dit gedeeld met de aanvrager. In samenspraak met de buurt zijn er andere locaties voor het fietsparkeren voorgesteld. Deze locaties zijn overwogen, maar ze voldoen niet aan de gestelde eisen. De gemeente wil daarom graag de fietsenoverlast tegengaan met het eerder voorgestelde ontwerp. 

Wat gaat er gebeuren?

Het is belangrijk dat de bewoners die dichtbij de geplande fietsparkeervoorzieningen wonen, tevreden zijn met de locatie van deze voorzieningen. Mocht u bezwaar hebben tegen de voorgestelde locatie dan verzoeken we u om binnen een maand contact op de nemen met de projectleider. Dit kan door een mail te sturen naar onderstaand mailadres.

Als er na een periode van een maand geen bezwaar ontvangen is, zal de voorbereiding van de plaatsing van de voorzieningen starten.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Nadine van der Sar, projectleider

n.van.der.sar@leiden.nl

Team Stadsingenieurs