Van de Sande Bakhuyzenlaan - ontwerpopties vergroening 2020-391

De gemeente Leiden staat voor de opgave om zoveel mogelijk verharde oppervlakte te vergroenen. Dit is nodig vanwege de klimaatverandering en de verwachte problemen met het opvangen van water. Meer groen is ook meteen een kans om de biodiversiteit te vergroten. Daarnaast is het toevoegen van groen een natuurlijke bestrijding tegen hitte (hittestress).

Om dit mogelijk te maken is een groene kansenkaart gemaakt met als doel om versteende locaties in de stad te vergroenen. De Van de Sande Bakhuyzenlaan is in het najaar 2020 aan de beurt.

Van trottoir naar groenstrook

De Van de Sande Bakhuyzenlaan is al heel groen. Er zijn voortuinen, er is een dubbele rij bomen langs de straat en een groen talud komt uit op een watergang. Deze watergang sluit ook weer aan op een groenzone. Eén onderdeel ontbreekt hier nog aan. Langs de groene berm loopt een betegeld trottoir. In deze verharding groeit ook een rij bomen. Dit trottoir willen we verwijderen en daarna de vrijgekomen ruimte omvormen naar gras. Dat heeft ook voordelen voor de bomen, die daardoor beter kunnen groeien.

Hoe natuurlijker, hoe biodiverser

De precieze inrichting kan op verschillende manieren. Waarbij optie vier zorgt voor het meeste biodiversiteit; rijkdom aan verschillende planten en dieren.

1.  Inrichten met gazon met aan de waterkant een smalle wilde kruidenrand.

2.  Inrichten als gazon. Het gazon is verrijkt met bollen, die in het voorjaar kleur geven.

3.  Het voormalige trottoir wordt gazon en het overige talud wordt omgevormd naar bloemrijk grasland.

4.  De hele zone wordt ingericht als bloemrijk grasland.

De tekening op de achterzijde schetst een beeld van deze opties.

Uw mening

Natuurlijk willen we graag uw mening horen over het ontwerp en welke optie u het meest aanspreekt. Vanwege het coronavirus en de aangescherpte maatregelen is het helaas niet mogelijk om een bewonersavond te organiseren om zo met elkaar van gedachten te wisselen.

Wij willen u vragen om mij een terugkoppeling te geven op het ontwerp en de optie die u het meest aanspreekt. U kunt dit tot en met zondag 8 november mailen naar: l.van.velzen@leiden.nl.

Terugkoppeling

Daarna gaan wij de reacties inventariseren om u vervolgens in de week van 16 tot 20 november te informeren over welk optie het geworden is.

Heeft u vragen?

U kunt dan contact opnemen via het mailadres l.van.velzen@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen
Wijkbeheerder