Van de Sande Bakhuyzenlaan - groenontwerp 2021-011

Begin december 2020 stuurden wij u een bewonersbrief met daarin het definitieve ontwerp voor het vergroenen van het trottoir aan de kant van de groenstrook. Terecht werd door u opgemerkt dat de afmeting van het bestaande heestervak niet correct was. In de bijlage vindt u het definitieve ontwerp met daarin de juiste afmetingen van het bestaande heestervak.

Voor de volledigheid vindt u onderstaand nogmaals een korte toelichting op het definitieve ontwerp.

Het ontwerp

De wensen van de bewoners sloten goed aan bij wat de gemeente voor ogen had voor het gebied. Deze zijn:

  • Behouden van het huidige heestervak.
  • Bloemrijke berm.
  • Wandelpad in de vorm van een halfverhardingspad.
  • Bomen in een grotere (groene) boomspiegel.
  • Twee gedeeltes met gazon in verband met gewenste speelruimte voor de kinderen.
  • Een nieuwe boom op de plek waar er één is uitgevallen.

Uitvoering

De werkzaamheden worden nog dit voorjaar uitgevoerd. Tegen die tijd ontvangt u daarover nog een brief met informatie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt dan contact opnemen via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen
Wijkbeheerder