Van de Sande Bakhuyzenlaan - definitief groenontwerp (2020-450)

Op 27 oktober van dit jaar stuurden wij u een bewonersbrief, waarin vier varianten werden gepresenteerd voor het vergroenen van het trottoir aan de kant van de groenstrook.

Via deze weg wil ik u bedanken voor uw reactie op de ontwerpen. Erg leuk om uw enthousiasme te lezen en ook zeker goed dat er kritisch is gekeken naar de ontwerpen.

Uitkomst

In totaal hebben we acht reacties ontvangen, optie 1 en 4 hebben een gedeelde eerste plek, allebei drie punten. De ontwerper heeft een ‘definitief’ ontwerp gemaakt waarbij een combinatie is gemaakt tussen optie 1 en 4. Waar mogelijk is hierbij rekening gehouden met de wensen die door verschillende bewoners zijn doorgegeven.

Het ontwerp

De wensen van de bewoners sloten goed aan bij wat de gemeente voor ogen had voor het gebied. Deze zijn:

  • Behouden van het huidige heestervak.
  • Bloemrijke berm.
  • Wandelpad in de vorm van een halfverhardingspad.
  • Bomen in een grotere (groene) boomspiegel.
  • Twee gedeeltes met gazon in verband met gewenste speelruimte voor de kinderen.
  • Een nieuwe boom op de plek waar er één is uitgevallen.

Reactie

Voordat het ontwerp wordt uitgevoerd, wil ik u de gelegenheid bieden om een laatste reactie te geven op het aangepaste ontwerp (alleen beschikbaar in de papieren versie van deze brief, die bij bewoners huis-aan-huis verspreid is). U kunt uw reactie tot en met maandag 21 december mailen naar: l.van.velzen@leiden.nl.

Kruidentuin - Samen aan de Slag

Verschillende bewoners hebben de wens uitgesproken voor een kruidentuin. Vanuit het project Samen aan de Slag (zie www.leiden.nl/samenaandeslag) zijn er mogelijkheden. Als de uitvoering van de Groene Kansen Kaart in de Van de Sande Bakhuyzelaan is afgerond, wil ik deze mogelijkheden graag verder met u onderzoeken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt dan contact opnemen via mailadres l.van.velzen@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen

Wijkbeheerder