Valkenburgseweg - uitstel onderhoud fietspad

Met deze brief informeer ik u over uitstel van de onderhoudswerkzaamheden aan het fietspad aan de Valkenburgseweg.

Uitstel werkzaamheden

Onlangs heeft u een brief ontvangen over gepland onderhoud aan het fietspad. Door omstandigheden kunnen de werkzaamheden niet plaatsvinden volgens de eerder genoemde planning.

Planning

De werkzaamheden worden naar verwachting in 2019 uitgevoerd. U krijgt een nieuwe brief als er een concrete planning bekend is. Ik dank u voor uw begrip.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente via www.leiden.nl/contact.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer