Valkenburgseweg - onderhoud fietspad

Met deze brief informeren wij u over onderhoudswerkzaamheden aan het fietspad aan de Valkenburgseweg.

Werkzaamheden

Het fietspad aan de Valkenburgseweg is deels toe aan groot onderhoud. Daarom wordt het fietspad opnieuw bestraat. Deze herbestrating wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Planning

De werkzaamheden aan de Valkenburgseweg starten op maandag 3 december. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 14 december.

Tijdelijk fietspad

Na het verwijderen van de bestrating komt er een tijdelijk fietspad, zodat er een veilige doorgang blijft voor de fietsers.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop aan te spreken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer