Valkenburgseweg - bestratingswerkzaamheden

Op 19 november 2018 (brief 229) kreeg u een brief over de aankondigde werkzaamheden aan het fietspad Valkenburgseweg. Op 29 november 2018 (brief 241) lieten wij weten dat deze om verschillende redenen helaas niet doorgingen. Met deze brief informeren we u over het vervolg.

Werkzaamheden

De bestrating van het fietspad is aan groot onderhoud toe en moet opnieuw bestraat worden. Dit wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal. De herbestrating vindt plaats vanaf de bocht bij Van Der Valk tot net voorbij woning nr. 12.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 11 maart 2019. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 22 maart 2019. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating wordt er een tijdelijk fietspad gecreëerd, zodat er een veilige doorgang blijft voor de fietsers.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer