Utrechtse Jaagpad en Hoge Rijndijk - rioleringswerkzaamheden (2023-231)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden op het Utrechtse Jaagpad en de Hoge Rijndijk. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Dit gaan we doen

Om het nieuwe appartementencomplex aan te kunnen sluiten op de riolering moet er een nieuw hoofdriool aangebracht worden. Dit gaan we doen aan het Utrechtse Jaagpad tussen huisnummer 72 en Hoge Rijndijk 150, tegenover het nieuw te bouwen appartementencomplex.

Wanneer gaan we dit doen

De werkzaamheden starten op woensdag 4 oktober. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 10 november. Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de Hoge Rijndijk vanaf huisnummer 150 tot het einde van het appartementencomplex afgesloten voor verkeer. Het eenrichtingsverkeer op het Utrechtse Jaagpad komt tijdelijk te vervallen. De bouwer zal het hek openlaten zodat u aan het einde van de weg ter hoogte van het Utrechtse Jaagpad huisnummer 72 kan keren.  Bij calamiteiten hebben de hulpdiensten altijd vrije doorgang.

Parkeren

Omdat een deel van de weg wordt afgesloten vragen we uw auto op een andere plek te parkeren. Hiervoor worden parkeerverboden geplaatst.  

Tijdelijk andere plek aanbieden huisvuil

Het kan zijn dat het huisvuil tijdelijk op een andere plek moet worden aangeboden. Dit kan op plekken waar de straat niet opgebroken is en de vuilniswagen kan komen. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur) of stuur een email naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

Erik Hogewoning
Projectcoördinator Cluster Beheer