Uitnodiging werksessie Bedrijventerreinenstrategie

Graag nodig ik u namens de gemeente Leiden uit om mee te denken over de nieuwe regionale bedrijventerreinenstrategie. In deze brief leest u hier meer over.

Bedrijventerreinenstrategie

Economie071 (een samenwerking van gemeenten, ondernemersverenigingen en de onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio) werkt aan een nieuwe regionale bedrijventerreinen-strategie. Een visie en strategie voor de toekomst is nodig omdat het huidige aanbod van bedrijfsruimte beperkt is. Ook wordt er nagedacht over het wijzigen van bedrijfspanden in woningbouw. De nieuwe bedrijventerreinenstrategie moet antwoord geven op de volgende kernvragen:

  • Waar en hoe zorgen de gemeenten in de Leidse regio voor voldoende ruimte voor ondernemen op de bedrijventerreinen in Leiden en de regio?
  • Waar staan de verschillende bedrijventerreinen over tien jaar en wat moet daarvoor gebeuren?
  • Welke functies zijn er op de verschillende bedrijventerreinen mogelijk en welke niet?
  • Hoe geven we op bedrijventerreinen vorm aan verduurzaming en duurzaam ondernemen, en wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat de ondernemers op de bedrijventerreinen inbreng hebben in de op te stellen strategie. Daarom nodigen wij u graag uit voor een werksessie, specifiek over de toekomst van De Waard.

Werksessie

Op maandag 29 oktober van 16.30 tot 18.00 uur organiseren wij een werksessie met ondernemers van bedrijventerrein De Waard. Deze sessie vindt plaats in de kantine van Stedelijk Beheer aan de Admiraal Banckertweg 15.

Tijdens deze werksessie horen we graag uw mening over de kansen en knelpunten van bedrijventerrein De Waard en wat u op het bedrijventerrein nodig hebt om ook in de toekomst succesvol te blijven ondernemen. Thema’s als parkeren, bereikbaarheid, representativiteit en veroudering komen aan bod, maar ook hoe u aankijkt tegen thema’s als functiemenging, beter ruimtegebruik, arbeidsmarkt en verduurzaming.

De werksessie wordt begeleid door Juriën Poulussen van Stec Groep. Dit adviesbureau maakt - in opdracht van Economie071 - de bedrijventerreinenstrategie en begeleidt het proces.

Van de werksessie wordt een verslag gemaakt, dat wij de deelnemers toesturen.

Wij stellen uw aanwezigheid bij de werksessie zeer op prijs. Wij horen graag of u aanwezig bent. U kunt dit doorgeven aan Hilde de Boer via h.de.boer@leiden.nl.

Hoe gaat het verder?

De werksessie voor De Waard is onderdeel van een consultatieronde die Stec Groep doet. Ook op alle andere bedrijventerreinen in Leiden en regio vinden werksessies of een andere vorm van gesprek met ondernemers plaats. Stec Groep consulteert eveneens de gemeenten.

De consultatieronde leidt tot een eerste schets van het programma per bedrijventerrein en levert input voor de regionale strategie. Wij verwachten deze eerste richting voor de bedrijventerreinenstrategie in januari 2019 te presenteren in een regionale bijeenkomst voor alle ondernemers op de bedrijventerreinen in de Leidse regio. U krijgt dan gelegenheid daarop te reageren.

Meer informatie

Op de website van Economie071 vindt u nadere informatie over het project Bedrijventerreinenstrategie.

Ik kijk uit naar uw bijdragen. Heeft u nog vragen over de werksessie of het project, dan kunt u contact opnemen via h.solingen@leiden.nl (tot en met vrijdag 26 oktober) of h.de.boer@leiden.nl (vanaf 29 oktober).

Graag tot ziens op 29 oktober!

Hilde de Boer
Accountmanager Bedrijven

Gemeente Leiden