Uitnodiging informatieavond bewoners Doelencomplex

ln deze brief wordt u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 1 april. lk wil u persoonlijk informeren over de stand van zaken in de plannen voor de herontwikkeling van het Witte Singel Doelengebied, waartoe uw woning behoort.

lnformatiebijeenkomst - maandag 1 april van 19.30 tot 21.00 uur

De avond wordt georganiseerd voor alle bewoners van het wooncomplex. U bent welkom op het Stationsplein 107 (het oude Belastingkantoor). Op 6 juli 2017 besloot de gemeenteraad dat het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig plan het zogenoemde Campusmodel van de Universiteit Leiden is. De gemeenteraad heeft hiermee
geaccordeerd dat het huidige wooncomplex van woningcorporatie De Sleutels dient te worden gesloopt om deze campus te realiseren, dat er ter compensatie op andere plekken in de binnenstad nieuwe sociale huurwoningen moeten dienen als compensatie en dat er voor de huidige bewoners een maatwerkaanbod dient te komen.

lk realiseer mij dat dit voor u een uiterst schrijnende boodschap kan zijn geweest. Alles is er dan ook op gericht om vanuit uw belang zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan als het gaat om herhuisvesting. De komende informatiebijeenkomst is bedoeld om u te schetsen hoe er samen met de Universiteit Leiden en liefst ook met woningbouwvereniging De Sleutels tot een gedragen plan voor herhuisvesting kan worden gekomen.

Wij zijn daartoe op zoek gegaan naar alternatieve woonlocaties die ter compensatie van de bestaande woningen kunnen dienen. Nadat eind 2016 duidelijk werd dat een groot deel van de bewoners tegen de mogelijke sloop van de huurwoningen was, heeft de Sleutels zich teruggetrokken uit het overleg. En schaarde zich zodoende achter haar bewoners. Op de informatieavond zullen wij ingaan op de alternatieve woonlocaties. Ook woningbouwvereniging De Sleutels zal aanwezig zijn op de avond.

Het stedenbouwkundig plan is vrijwel gereed en vorige week op hoofdlijnen gepresenteerd aan de klankbordgroep van het project, waar ook uw bewonerscommissie bij aanwezig was. Dit plan gaat in april in de inspraak. Desgewenst lichten wij op de informatieavond dit plan en de inspraakprocedure toe.

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Paul Dirkse
Wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën