Uitnodiging bijeenkomst verkeersveiligheid (2023-082)

De gemeente wil de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers verbeteren op de Posthofrotonde, de kruising Sandifortdreef-Wassenaarseweg en de Darwinrotonde. Om te bekijken of en welke maatregelen er op korte termijn mogelijk zijn, wordt een verkeeronderzoek gedaan. De gemeente en onderzoeksbureau Witteveen en Bos willen in dit onderzoek graag ook uw ervaringen meenemen. Daarom nodigen wij u uit voor een bijeenkomst.  

Aanleiding

Met name in de ochtend- en avondspits ontstaat een aantal knelpunten in de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Er loopt een project om de Noord-Zuid verbindingsas, waar deze punten deel van uitmaken, op termijn opnieuw in te richten. Dat vergt een groot onderzoek samen met de provincie, de regio en de buurgemeenten. Om te onderzoeken of de situatie voor fietsers en voetgangers op korte termijn verbeterd kan worden, loopt er ook een onderzoek naar mogelijke korte termijn maatregelen. Om de verkeerstechnische informatie aan te kunnen vullen met ervaringen van de gebruikers, willen we met u in gesprek. We horen graag wat uw ervaringen zijn met de verkeersveiligheid op de Posthofrotonde, de kruising Sandifortdreef-Wassenaarseweg en de Darwinrotonde.

Bijeenkomst

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op:

  • Datum:    maandag 17 april
  • Tijdstip:  19.00 tot 20.30 uur
  • Locatie:  Driestar College, Vennemeerstraat 5 in Leiden

U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst. Om 19.15 uur begint de presentatie van onderzoeksbureau Witteveen en Bos. Daarna is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen en het delen van ervaringen.  

Vervolg

Na deze bijeenkomst zal er een tweede bijeenkomst plaatsvinden om de mogelijke korte termijnoplossingen met u te bespreken. U wordt hierover opnieuw geïnformeerd en uitgenodigd.

Heeft u vragen?

Neemt u in dat geval contact op met de gemeente via 14 071. U kunt ook een e-mail sturen aan i.geerse@leiden.nl o.v.v. korte termijn maatregelen NZVA.

Met vriendelijke groet,

Florien Molendijk
Projectmanager Noord-Zuid Verbindingsas