Uitkomsten inloopavond Plesmanlaan 100

Eigenaar en ontwikkelaar Urban Interest wil het leegstaande kantoorgebouw aan de Plesmanlaan 100 omvormen naar een gebouw met woonfunctie. Begin dit jaar vond een inloopavond plaats om de buurt te informeren over deze plannen. Tijdens de avond presenteerde eigenaar en ontwikkelaar Urban Interest haar plannen en hebben omwonenden daarop kunnen reageren. Op de webpagina www.leiden.nl/plesmanlaan 100 vindt u daar informatie over.

Aangepast plan Urban Interest

Urban Interest heeft besloten, in tegenstelling tot het eerder gepresenteerde plan, geen woontoren aan het gebouw toe voegen, maar verdiepingen op het gebouw te zetten om zo extra woningen te creëren. De gemeente en Urban Interest zijn nu met elkaar in gesprek om de uitgangspunten opnieuw te bepalen.

Aanpassen bestemmingsplan

Om het project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het is mogelijk dat bij het nieuwe plan een andere procedure wordt gevolgd dan bij het plan mét de woontoren. Zodra meer duidelijk is, informeren wij u over de procedure en de daarbij horende wettelijke reactiemogelijkheden.

Participatie

Uiteraard besteden we ook bij het gewijzigde plan aandacht aan de eerder geuite zorgen, wensen en ideeën uit de omgeving. De gemeente stemt samen met de wijkvereniging en Urban Interest af over de wijze waarop, en op welk moment de buurt verder wordt betrokken.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben, of een reactie willen geven dan kunt contact opnemen met Kees Holland van de gemeente via telefoonnummer 14 071.

Met vriendelijke groet,

Roy van den Ban
Projectmanager