Uiterstegracht Lubbehof - speeltoestellen (2021-261)

Op dit moment zijn er rond de Uiterstegracht en het Van der Lubbehof te weinig mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen. Daarnaast zijn de speelplekken sterk versteend.

De gemeente wil hier graag samen met de buurt verandering in brengen. Eerder zijn er voorlopige ontwerpen gepresenteerd voor de speelplekken aan de Uiterstegracht en de Van der Lubbehof. Bewoners, jong en oud hebben adviezen en ideeën mee kunnen geven over het spelen in de buurt.

Definitief ontwerp

Aan de hand van alle inbreng zijn voor de speelplekken een definitief ontwerp gemaakt. Dit definitieve ontwerp is met deze brief meegestuurd. Een van onze speelleveranciers zal dit  plan verder uitwerken om het ontwerp te realiseren.

Vragen?

Wilt u nog iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Uitvoering

Indicatie uitvoering is dat het plan in het voorjaar van 2022 wordt uitgevoerd. Te zijner tijd ontvangt u een brief met de exacte datum.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen
Cluster Beheer