Uiterstegracht en Van der Lubbehof (2021-038)

Op dit moment zijn er rond de Uiterstegracht en het Van der Lubbehof te weinig mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen. Daarnaast zijn de speelplekken sterk versteend. De gemeente wil hier graag samen met de buurt verandering in brengen.

Eerder zijn er voorlopige ontwerpen gepresenteerd voor de speelplekken aan de Uiterstegracht en het Van der Lubbehof. Bewoners, jong en oud hebben adviezen en ideeën mee kunnen geven over het spelen in de buurt.

Speelplekken Uiterstegracht

Aan de hand van alle inbreng is voor de twee speelplekken aan de Uiterstegracht een definitief ontwerp gemaakt. Op de bijgevoegde tekening kunt u het ontwerp bekijken.

Een van onze speelleveranciers zal een plan opstellen om het ontwerp te realiseren. We verwachten de werkzaamheden komend voorjaar uit te voeren; in verband met onvoorziene omstandigheden kan de planning uitlopen.

Speelplekken Van der Lubbehof

De voorlopige ontwerpen voor de speelplekken aan het Van der Lubbehof zijn aan de hand van de inbreng aangepast en leggen we nog een keer aan u voor. Op de bijgevoegde tekening kunt u het aangepaste ontwerp bekijken.

Mocht u opmerkingen hebben over het ontwerp, wilt u deze dan uiterlijk zondag 21 februari aan ons doorgeven?

U kunt uw reactie mailen naar speelplekken@leiden.nl.

Let op: wij nemen reacties alleen mee als deze betrekking hebben op het ontwerp voor de speelplekken aan het Van der Lubbehof. De ontwerpen zijn meegestuurd met de bewonersbrief. Wilt u de ontwerpen digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar speelplekken@leiden.nl.

Opmerkingen over andere zaken, bijv. over hangjeugd, overlast van bomen/groen en straatvuil horen niet bij onze taken. Deze meldingen kunt u doen via de website.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief?  Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Saskia van Hoore, beleidsmedewerker Spelen