Twee mogelijke opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen - Informatieavond (2022-120)

Leiden vangt op dit moment op twee verschillende locaties ongeveer 300 Oekraïense vluchtelingen op. Op de locatie Schipholweg 68 verblijven ongeveer 100 vluchtelingen. Het kantoorgebouw (D-gebouw) van Alrijne Ziekenhuis aan de Houtlaan komt deze maand in fasen beschikbaar. Straks verblijven daar zo’n 200 vluchtelingen.

Vraag naar extra opvang

Vanuit de rijksoverheid is opnieuw een verzoek gekomen om in Nederland te zorgen voor 25.000 extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Dit komt bovenop de 50.000 opvangplekken die eerder al georganiseerd zijn. De landelijke verdeling van deze plekken is niet duidelijk. Op dit moment weten we nog niet wat dit voor Leiden betekent. Het college van burgemeester en wethouders is vooruitlopend op het verzoek op zoek gegaan naar mogelijke locaties die we geschikt kunnen maken voor tijdelijke opvang.

De mogelijke opvanglocaties

De gemeente voert nu een onderzoek uit naar de haalbaarheid van twee extra opvanglocaties in de stad. Het gaat om:

  • Lammenschansweg 6
  • Stationsplein 107

Beide panden zijn eigendom van de gemeente. Uit een locatieonderzoek in de stad is gebleken dat er op dit moment geen andere geschikte panden zijn die op korte termijn beschikbaar zijn voor een periode die lang genoeg is.

Informatieavond

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de mogelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen op deze locaties. Daarom organiseert de gemeente op donderdag 2 juni een informatieavond. De informatieavond vindt plaats van 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de bedrijfskantine op de zesde verdieping van Stationsplein 107. Aanmelden voor de informatieavond kan via een email aan: d.van.der.krogt@leiden.nl. U kunt dit emailadres ook gebruiken als u vragen heeft over de informatieavond.

Lammenschansweg 6

Het voormalige schoolgebouw aan de Lammenschansweg 6 is beschikbaar voor maximaal drie jaar. Deze locatie maakt onderdeel uit van het project Lorentzhof. De planning is dat deze ontwikkeling in 2025 van start kan gaan. In het gebouw kunnen ongeveer 45 mensen worden opgevangen.

Stationsplein 107

Het pand aan Stationsplein 107 wordt nu nog gebruikt als kantoorruimte van de gemeente. Dit pand is onderdeel van de herontwikkeling van het Morspoortterrein en wordt volgend jaar gesloopt. De medewerkers van de gemeente die in dit pand werken, verhuizen in juli naar het verbouwde stadhuis of naar het stadskantoor. In het pand kunnen enkele honderden mensen worden opgevangen. Hoeveel plekken hiervan beschikbaar zijn voor Oekraïense vluchtelingen wordt nog nader onderzocht. Ook bekijken wij of we op deze locatie nog aanvullend andere doelgroepen kunnen huisvesten die behoefte hebben aan woonruimte. U kunt hierbij denken aan mensen met een status die starten met inburgering of anti-kraak bewoning. Aanvullend onderzoeken wij of er ook een aantal bedrijven en instellingen met een culturele of maatschappelijke doelstelling ruimte geboden kan worden. Het pand is voor ongeveer een jaar beschikbaar voor deze tijdelijke functies.

Hulp aanbieden

Tijdens de informatieavond kunnen wij u meer vertellen over de hulp die wij nog kunnen gebruiken op de locaties. Als u wilt helpen, kunt u dat meteen aangeven. Op die manier is het voor ons mogelijk om de hulp zo goed mogelijk te coördineren.

Meer informatie

Heeft u vragen over de opvang en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen in Leiden? Stuur dan een e-mail aan: meldpunt.oekraine@leiden.nl.

Op www.leiden.nl/gemeente vindt u meer algemene informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. U kunt ook bellen met telefoonnummer 14 071, keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur).

Met vriendelijke groet, 

Henri Lenferink,
Burgemeester Leiden