Tulpenstraat/Acaciastraat - bestrating

Met deze brief informeren wij u over onderhoudswerkzaamheden in de Tulpenstraat en Acaciastraat.

Aansluitend vinden ook nog werkzaamheden plaats in een gedeelte van de Herenstraat. Dit wordt aansluitend ingepland. U ontvangt hier nog een aparte brief voor.

Werkzaamheden

De bestrating in de Tulpenstraat en Acaciastraat is aan onderhoud toe en moet opnieuw bestraat worden. Dit wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal. In de trottoirs worden nieuwe materialen gebruikt.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden starten (in de Tulpenstraat) op maandag 25 maart 2019 en duren naar verwachting tot en met vrijdag 17 mei 2019. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijven de woningen en panden bereikbaar voor voetgangers. Mogelijk moet u tijdens de werkzaamheden even op een andere plaats parkeren of omrijden. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer