Tuinstadwijk - aanvragen fietsvoorzieningen (2023-001)

De gemeente heeft de afgelopen jaren meerdere verzoeken gekregen voor de plaatsing van  fietsparkeervoorzieningen in de Tuinstadwijk. Eerder is er hier een ontwerp voor gemaakt, u vindt dit ontwerp in de bijlage. Dit ontwerp is destijds niet uitgevoerd. De gemeente wil met het plaatsen van fietsvoorzieningen op deze vier plekken de verschillende aanvragen ondervangen.

Wat gaat er gebeuren?

Het is belangrijk dat de bewoners die dichtbij de geplande fietsparkeervoorzieningen wonen, tevreden zijn met de locatie van deze voorzieningen. Mocht u bezwaar hebben tegen de voorgestelde locaties dan verzoeken we u om binnen een maand contact op de nemen met de projectleider. Dit kan door een mail te sturen naar onderstaand mailadres.

Als er na een periode van een maand geen bezwaar ontvangen is, zal de voorbereiding van de plaatsing van de voorzieningen starten.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Nadine van der Sar, projectleider

n.van.der.sar@leiden.nl

Team Stadsingenieurs