Trompstraat - aansluiting riool (2021-055)

Met deze brief informeren wij u over de rioolwerkzaamheden in de Trompstraat. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

Een paar nieuwe woningen in de Trompstraat moeten aangesloten worden op het rioolnetwerk van de gemeente.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op maandag 1 maart. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met woensdag 3 maart. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Parkeren

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer