Trix Terwindtstraat - onderhoud bestrating (2020-342)

De gemeente gaat binnenkort onderhoud uitvoeren in de Trix Terwindtstraat. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

Delen van de trottoirs en de parkeerplaatsen zijn aan groot onderhoud toe en worden opnieuw bestraat. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart op maandag 28 september. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 23 oktober.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de bestrating worden er tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijft uw woning bereikbaar. De werkzaamheden worden in vier fases uitegevoerd, zo blijven voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer