Transvaal - plaatsen van vleermuiskasten (2023-099)

In uw buurt zullen werkzaamheden gaan plaatsvinden voor de ontwikkeling van het Stationsgebied. Het pand Stationsplein 107 wordt in de toekomst gesloopt en uw woningcorporatie Portaal gaat hier nieuwe woningen realiseren. In het pand van Stationsplein 107 zijn verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat de vleermuizen hun plekje in de wijk niet kwijtraken tijdens de sloop van Stationsplein 107 zullen er tijdelijke verblijfplaatsen worden opgehangen.

Werkzaamheden

Aan de bestaande woningen van Portaal worden deze vleermuiskasten opgehangen. De firma Unitura voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Leiden. Dit is in overleg gegaan met Portaal. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn en er nieuwe permanente verblijfplaatsen zijn gemaakt, zullen op termijn de kasten weer worden verwijderd in opdracht van de gemeente Leiden. Voor de uitvoering van onze werkzaamheden hoeft u niet thuis te blijven.

Wanneer zijn wij aan het werk?

Unitura is op 5 mei 2023 vanaf ca. 07.30 – 17.00 uur bij u in de buurt aan het werk en doet zijn best u zo min mogelijk tot last te zijn.

Meer informatie

Bij vragen tijdens de uitvoering kunt u zich altijd richten tot de medewerkers van Unitura. Bedankt voor uw medewerking!

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kun u contact opnemen met Martijn Pronk via www.leiden.nl/contact. Of bel naar tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur).

Met vriendelijke groet,

Dhr. B. Boeker
Projectmanager Stationsgebied