Transitievisie Warmte - vraag- en antwoordlijsten (2021-302)

Zoals alle gemeenten in Nederland werkt de gemeente Leiden op dit moment aan een zogeheten Transitievisie Warmte. In de Transitievisie Warmte staat op welke manier wij denken dat we onze stad op een betaalbare manier op termijn aardgasvrij kunnen maken. Daarmee dragen we bij aan het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken dat Nederland in 2050 een CO₂-reductie van 95% realiseert vergeleken met het niveau van 1990.

De Leidse Transitievisie

De gemeente stuurt de Leidse Transitievisie begin volgend jaar naar de gemeenteraad voor vaststelling. De Transitievisie Warmte wordt gemaakt met inbreng vanuit de stad.

Zo hebben de wijkambassadeurs duurzaamheid, verschillende bewonersgroepen die zich rond dit onderwerp hebben georganiseerd, een aantal bewonersinitiatieven met concrete plannen, de woningcorporaties en organisaties als Energiek Leiden en Zon op Leiden waardevolle bijdragen geleverd. Ook hebben wij in het najaar wijkgesprekken georganiseerd die in het teken stonden van de energietransitie. Tijdens deze gesprekken hebben we veel goede inzichten opgehaald en deze waar mogelijk verwerkt in de Transitievisie.

Vraag- en antwoordlijsten

De energietransitie is, ook in Leiden, ingewikkelde materie. Omdat wij het belangrijk vinden dat u over goede informatie beschikt, willen wij u graag op de hoogte brengen van de vraag- en antwoordlijsten die we hebben gemaakt naar aanleiding van de wijkgesprekken. Hierin staan de meest gestelde vragen, met de bijbehorende antwoorden vanuit de gemeente. U vindt deze op www.gagoed.nl/energietransitie (ook te downloaden als PDF). Mocht u nog vragen hebben, laat het ons gerust weten via de mail: gagoed@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Boudewijn Kopp

Namens het Team energietransitie

Gemeente Leiden