Topaaslaan en Diamantlaan - voorlopige plekken ondergrondse containers (2023-029)

De gemeente begint dit jaar aan de herinrichting van het Diamantplein. Het Diamantplein valt onder fase 1 van het grotere project ‘duurzame wijkvernieuwing Hoge Mors’. In de Hoge Mors vervangt de gemeente de komende jaren de riolering en gelijktijdig de straten vernieuwd. De gemeente past hierbij klimaatadaptieve maatregelen toe. Hiermee is de wijk straks voorbereid op het veranderende klimaat met heftige regenbuien, droogte en hitte. Vooruitlopend op de werkzaamheden van fase 1 willen we alvast vier ondergrondse containers verplaatsen naar een nieuwe definitieve locatie.

Keuze van containerlocatie

Om de zware en grote afvalcontainerwagens van het Diamantplein te houden is er in het nieuwe ontwerp van Hoge Mors fase 1 geen mogelijkheid meer voor ondergrondse containers. De nieuwe locatie voor een papier- en glascontainer aan de Topaaslaan is gekozen vanwege de reeds aanwezige containers. De nieuwe locatie voor een papier- en textielcontainer aan de Diamantlaan is gekozen vanwege de korte afstand tot het Diamantplein en de beschikbare ruimte onder het maaiveld.

Straatnaam

papier

glas

textiel

totaal

Locatienr.

Topaaslaan

1

1

 

2

19RIB003-01

Diamantlaan

1

 

1

2

19RIB003-02

Plattegronden met locatie inzien

Het voorlopig aanwijzingsbesluit en de locatietekeningen liggen vanaf donderdag 23 februari tot 6 april 2023 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden, geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt in de periode van 23 februari 2023 tot 6 april 2023 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. E. Lefeber, Team Stadsingenieurs, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of per e-mail aan: hogemors@leiden.nl, onder vermelding van ‘zienswijze ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval Topaaslaan en Diamantlaan’.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 of stuur een email naar hogemors@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

E. Lefeber

Stadsingenieurs

Gemeente Leiden