Titus Brandsmalaan 90 - vervanging speeltoestellen (2021-233)

De speeltoestellen bij de speelplek bij u in de buurt zijn aan ververvanging toe. Daarom heeft onze speelleverancier een nieuw voorstel gemaakt voor het plaatsen van nieuwe speeltoestellen bij deze speelplek.  In de bijlage ziet u het nieuwe ontwerp voor speelplaats Titus Brandsmalaan 90.

Planning

In de week van 27 september 2021 vinden de werkzaamheden plaats. In verband met onvoorziende (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen. Wij vragen hier uw begrip voor.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Marja de Mooij, tel. (071) 516 7613 of via m.de.mooij@leiden.nl.

Doet u mee met het vergroenen van uw buurt?

Naturalis doet samen met de gemeente onderzoek naar de biodiversiteit in de stad. Wilt u meer leren over vogels, vlinders, bijen en andere dieren die u in uw straat kunt vinden? Onderzoekers van Naturalis willen samen met u en uw buren een ochtend of middag op zoek gaan naar welke dieren en planten er in uw straat leven. Vindt u het leuk om mee te doen? Stuur dan een email naar j.de.schiffart@leiden.nl.

Daarnaast zijn we benieuwd of u mee zou willen doen met het vergroenen van uw buurt. Graag horen we daarbij ook uw mening over de inrichting van het groen voor uw flat. Gebruikt u of uw kinderen het grasveldje voor de woningen bijvoorbeeld om te spelen of te picknicken? Zou u er samen met uw buren kruiden en groenten willen verbouwen? Of ziet u liever veel bloemen, die vlinders en bijen aantrekken? Of wilt u liever helemaal niets veranderen? Heeft u interesse om de buurt samen met uw buren te vergroenen? Stuur dan ook een email naar j.de.schiffart@leiden.nl.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Let op: wij nemen reacties alleen mee als deze betrekking hebben op de wensen voor de speeltoestellen. Opmerkingen over andere zaken, bijv. over hangjeugd, overlast van bomen/groen en straatvuil horen niet bij onze taken. Deze meldingen kunt u doen via onze website www.gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/melding-doen-klachten-en-overlast/.

 

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen
Cluster Beheer