Tine van Dethstraat - Proefperiode wijziging aanbiedlocatie rolafvalcontainers (2021-110)

Met deze brief willen wij u informeren over het op proef wijzigen van de aanbiedlocatie voor de rolafvalcontainers (laadkisten) aan de Tine van Dethstraat. De proefperiode duurt een jaar.

Wat is het probleem

Het komt regelmatig voor, dat de rolafvalcontainers niet op hun plek blijven staan. Vooral als er veel wind is rollen de afvalcontainers door. Zij komen dan in het water terecht of rijden tegen geparkeerde auto’s aan. Dit is geen gewenste situatie.

Oplossing

Bij de gevel, waar nu de fietsrekken zijn, worden twee rekken geplaatst waar de rolafval-containers tegenaan gezet kunnen worden, om te voorkomen dat de containers weg kunnen rollen. De fietsrekken worden verplaatst naar het grasveld aan de zijkant van het gebouw, om de hoek (dus niet de zijde Stevenshofdreef).

Uitvoering en een verzoek

De verplaatsing van de fietsrekken en het plaatsen van de rekken voor de afvalcontainers vindt plaats op donderdag 22 april 2021.

Het verzoek aan u is om ervoor te zorgen dat er uiterlijk woensdag 21 april geen fietsen en bromfietsen meer in de fietsrekken staan. Wilt u uw fiets, bromfiets, scooter e.d. tijdelijk op een ander plekje parkeren? Houd u daarbij wel het grasveld vrij, zodat we daar de fietsrekken naartoe kunnen verplaatsen.

Medewerking

Samen met uw hulp kunnen we het ophalen van het afval in uw wijk zo prettig mogelijk laten verlopen. Wilt u daarom rekening houden met de onderstaande aandachtpunten?

  • De rolafvalcontainer dient op de inzameldag tegen de rekken geplaatst te worden.
  • Na het legen van de rolafvalcontainers moeten deze weer zo snel mogelijk binnen worden gezet. Buiten de inzameldagen mogen de afvalcontainers namelijk niet in de openbare ruimte staan.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u met mij contact opnemen via (071) 5167696.

Ik dank u alvast voor uw medewerking, met vriendelijke groet,

A. Erkoca
Afdeling Stedelijk Beheer