Timorstraat - werkzaamheden riolering (2021-159)

Met deze brief informeren wij u over het vervolg van de spoedwerkzaamheden aan de riolering in de Timorstraat. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Aanleiding

Eerder hebben we u geïnformeerd dat het riool over een lengte van ca. 20 meter vervangen moest worden.

Inmiddels is gebleken dat ook nog een stuk van ca. 30 meter vervangen moet worden. Dit deel ligt tussen de kruising Timorstraat / Ceramstraat en de kruising Timorstraat / Balistraat.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op maandag 14 juni. Naar verwachting duren die tot en met vrijdag 2 juli. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Omgeving

Er wordt gebruikt gemaakt van een pomp om het gat droog te krijgen. Deze oorzaakt een beetje herrie. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Verkeer en omleiding

Tijdens de werkzaamheden brengen we een paar wijzigingen aan in de verkeersafwikkeling. De Balistraat blijft toegankelijk vanaf de Atjestraat maar loopt dood bij de Timorstraat. De Soembastraat wordt tijdelijk tweerichtingverkeer. Hiervoor komen zes parkeerplaatsen tijdelijk te vervallen zodat auto’s elkaar kunnen passeren. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking. Zie omzijde voor het verkeersplan.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer