Timorstraat - werkzaamheden groenstrook

In deze brief informeer ik u over de werkzaamheden  aan de groenstrook van de Timorstraat, die grenst aan het zwembad.

Vervanging beplanting

Gezien de huidige staat van het groen heeft de gemeente in overleg met de bewoners een nieuwe beplantingsplan gemaakt voor de strook.

De bomen en enkele struiken blijven gehandhaafd. De strook wordt aangevuld met bomen/heesters/planten, die onder andere aantrekkelijk zijn voor bijen, vlinders en vogels.

Planning

De werkzaamheden starten op woensdag 27 februari en duren naar verwachting tot en met vrijdag 1 maart. Als gevolg van het weer en onvoorziene omstandigheden kan er eventueel van de planning worden afgeweken.

Gevolgen werkzaamheden

Omdat wij met groot materieel werken, hebben wij de parkeervakken nodig. De parkeervakken kunt u op de dagen dat er gewerkt wordt tijdelijk niet gebruiken tussen 7.00 uur en 16.00 uur.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen en verzoek u (uw) kinderen hierop attent te maken.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Sander de Jeu
Opzichter groen