Timorstraat - inzameling (2021-176)

Met deze brief informeren wij u over het vervolg van de spoedwerkzaamheden aan de riolering in de Timorstraat. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Aanleiding

Eerder en middels brief nummer 2021-159, hebben we u geïnformeerd over de rioolwerkzaamheden in de Timorstraat. De tijdelijke verkeerssituatie heeft invloed op de bereikbaarheid van de wijk.

Hierbij het verzoek om de minicontainers op de hieronder genoemde data, op een andere locaties te laten staan dan wat u gewend bent.

  • maandag 21 juni
  • maandag 28 juni

Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Cluster Beheer