Timorstraat - breuk riool (2021-142)

Met deze brief informeren wij u over de spoed rioolwerkzaamheden in de Timorstraat. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

Tijdens de inspectie van het riool bleek dat een breuk in een van de buizen zit. dit in de kruising Timorstraat / Ceramstraat. Na het ontgraven bleek dat een deel van ongeveer 19 meter vervangen moet worden.

Uitvoering werkzaamheden

Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt, zijn de werkzaamheden al gestart. In eerste instantie ging het om reparatie van het riool. De planning was dit binnen twee dagen af te hebben. Nu we hebben gezien dat het om het vervangen van 19 meter gaat, duren de werkzaamheden langer.

Vervolg werkzaamheden

Er wordt opnieuw gestart met de werkzaamheden op dinsdag 25 mei. Naar verwachting duren dit tot en met vrijdag 4 juni. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Omgeving

Er wordt gebruikt gemaakt van een pomp om het gat droog te krijgen. Deze oorzaakt een beetje herrie. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Parkeren

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer