Tijdelijke registratie van uw kenteken tijdens Leidens Ontzet (2022-208)

Binnenkort starten de festiviteiten in verband met de viering van Leidens Ontzet. In uw directe woonomgeving worden de kermis en de feestelijke warenmarkt gehouden, met als gevolg dat u in de periode van dinsdag 27 september 2022 23.59 uur tot en met woensdag 5 oktober 2022 uw auto moeilijk tot niet kunt parkeren in de omgeving. Bewoners die een parkeerplaats in een garage of parkeerplaats hebben gekocht/gehuurd kunnen hier niet parkeren. Om parkeren toch mogelijk te maken is er een aparte regeling getroffen, waarover ik u in deze brief wil informeren.

Tijdelijke registratie kenteken

De regeling maakt dat iedereen die een parkeerplaats in een garage of parkeerplaats heeft gekocht/gehuurd in aanmerking komt om het kenteken van uw auto tijdelijk te laten registreren bij de gemeente zodat u in de periode van 28 september tot en met 5 oktober a.s. overal in zone A (Binnenstad) parkeren. Aan deze registratie zijn geen kosten verbonden. Indien u hier gebruik van wenst te maken kunt u een afspraak maken met het team Vergunningen Openbare Ruimte in het Stadskantoor Level aan de Bargelaan 190.

Afspraak maken

Wij werken op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Ga dan naar www.leiden.nl/afspraak of bel 14 071. U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur een afspraak maken.

Wat u moet meenemen:

  • Een kentekenbewijs dat het voertuig op uw naam staat (deel II/I b). Staat de auto op naam van een leasemaatschappij of op naam van de werkgever dan moet er een verklaring ingeleverd worden waarin staat dat u de vaste berijder bent van het voertuig;
  • Een geldig legitimatiebewijs;
  • Een contract waaruit blijkt dat u gebruiker bent van een parkeerplaats in een eigen garage c.q. eigen parkeerplaats hebt aan de Marepoortkade, Molenwerf, Lammermarkt, Nieuwe Mare of de Lorentz.

Daarnaast moet u ingeschreven staan bij de gemeente Leiden.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

A. Barendsen
Manager Vergunningen