Tijdelijke crisisnoodopvang vluchtelingen in 3 Oktoberhal (2022-077)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het dringende verzoek gedaan om in de veiligheidsregio crisisnoodopvang te bieden aan nieuwe vluchtelingen. De vluchtelingencrisis is immens. De grote toestroom van mensen heeft tot gevolg dat er in de reguliere opvanglocaties geen ruimte meer is. De omstandigheden in die locaties zijn nu zo dat er zelfs geen tijdelijke bedden meer bijgeplaatst kunnen worden. Daarom moeten er op korte termijn tijdelijk tweeduizend opvangplekken worden gevonden in Nederland.

Gemeente Leiden heeft aangeboden tijdelijk vluchtelingen op te vangen in de 3 Oktoberhal. Leiden wil helpen waar het kan en gaat ervoor zorgen dat de vluchtelingen goed opvangen worden in onze stad. Dat betekent dat Leiden in de loop van deze week ongeveer 100 extra, reguliere, vluchtelingen gaat opvangen.

Opvang in 3 Oktoberhal

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van reguliere asielzoekers in Nederland. De gemeente stelt de 3 Oktoberhal tijdelijk beschikbaar aan het COA. Vanaf 5 april richt het COA de hal in als crisisnoodopvanglocatie voor de duur van maximaal één maand.
De hal is vaker ingezet voor crisisnoodopvang. In 2015 is de hal gebruikt om Syrische vluchtelingen op te vangen. Recent verbleven in de hal een aantal dagen Oekraïnse vluchtelingen.

De vluchtelingen

Er worden in de hal maximaal 100 vluchtelingen opgevangen. De eerste vluchtelingen komen in de loop van deze week aan. De meesten hebben in Nederland nog geen status. Zij gaan de asielprocedure in en zijn in afwachting van het moment waarop zij zich kunnen registreren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Na 5 mei worden deze vluchtelingen door het COA op andere locaties ondergebracht, waar zij langer kunnen verblijven. De gemeente is in gesprek met het COA over een geschikte locatie die het COA langere tijd kan gebruiken.

Maatregelen voor veilige opvang

U kunt erop rekenen dat COA maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de opvang op een veilige wijze en met zo weinig mogelijk overlast verloopt. Deze maatregelen zijn onder andere plaatsing van hekken, voldoende beveiliging die dag en nacht aanwezig is en begeleiding van de vluchtelingen.

Hoe werkt de crisisnoodopvang?

In de hal worden voorzieningen geplaatst om te overnachten en de vluchtelingen van maaltijden te voorzien. Ook beschikt de locatie over sanitaire voorzieningen. Er zijn gedurende de hele opvang medewerkers van het COA aanwezig om mensen te begeleiden. Ook zijn er medewerkers van het Rode Kruis aanwezig. De vluchtelingen zijn vrij om de hal te verlaten. Er geldt wel een dagelijkse meldplicht op bepaalde momenten. De (sport)verenigingen die gebruik maken van de 3 Oktoberhal weten dat zij gedurende de opvang geen gebruik kunnen maken van de locatie.

Informatienummers

Als u vragen of zorgen heeft over de opvang in de 3 Oktoberhal kunt u contact opnemen met het COA op telefoonnummer 06 – 319 05 254.

De wijkregisseur van de gemeente, Mirjan van der Blom is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 071 – 516 57 28.

Als gebruiker van de hal kunt u voor vragen contact opnemen met de afdeling sportaccommodaties. U kunt mailen naar verhuursport@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Henri Lenferink,

Burgemeester Leiden