Tesselschadestraat - ondergrondse containers (2020-295)

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden aan ondergrondse containers op de kruising Tesselschadestraat - Van Baerlestraat.

Aanleiding

In heel Leiden zijn inmiddels vele bovengrondse wijkcontainers vervangen voor ondergrondse containers. In uw wijk worden de minicontainers voor het restafval vervangen door ondergrondse containers. Middels deze brief willen wij u mededelen dat de gemeente Leiden van plan is een ondergrondse container te plaatsen op de kruising Tesselschadestraat - Van Baerlestraat.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het plaatsen van een betonnen bak in de bodem en andere werkzaamheden. Tevens wordt er gebruik gemaakt van bronbemaling om de ontgraving vrij te houden van grondwater. Deze bronbemaling zal 24 uur per dag draaien en is voorzien van een stille pomp. Het kan echter zijn dat de pomp licht hoorbaar is gedurende de nacht.

Parkeren en verkeershinder

Het is mogelijk dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Uitvoering

De werkzaamheden vinden plaats op donderdag 13 augustus en vrijdag 14 augustus. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Containerpassen na plaatsing container

Huishoudens die geen plaats hebben voor een minicontainer in de voor- of achtertuin met brandgang kunnen de ondergrondse container gaan gebruiken. Tegen de tijd dat het ziber is, ontvangen deze huishoudens automatisch een containerpas die is gekoppeld aan de twee dichtstbijzijnde containerlocaties. Bij de containerpas ontvangt u een gebruiksaanwijzing.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer