Telderskade - voortgang Leonardo (2021-084)

Met deze brief informeren wij u over het afronden van de bouw van het nieuwe Leonardo College en de tijdelijke inrichting van buitenruimte rond de school en de Telderskade.

Bouw Leonardo College

De realisatie van het nieuwe Leonardo College aan de Telderskade verloopt volgens planning. Naar verwachting vindt de oplevering van de school eind juli plaats. Daarna gaat de school verhuizen om eind augustus, met de start van het schooljaar 2021/2022, haar deuren te openen. Meer informatie over de voortgang van de bouw kunt u vinden op https://leonardo.davinci-leiden.nl/

Gebiedsontwikkeling Telderskade

Rond de Telderskade gaat de komende jaren veel gebeuren. Al deze veranderingen bieden volop kansen om het gebied verder te ontwikkelen tot een levendige plek, met betaalbare woningen, maatschappelijke functies en veel aandacht voor groen, spelen en klimaat. Ook de openbare ruimte wordt mee ontwikkeld.

Als onderdeel van deze gebiedsontwikkeling worden over enkele jaren de buitenruimte rond de school en de Telderskade definitief ingericht. Vooruitlopend hierop krijgen deze buitenruimte en de Telderskade een tijdelijke inrichting die voldoet aan alle gebruikseisen.

Buitenruimte

Nadat de school is opgeleverd start de gemeente eind juli met het aanleggen van de omliggende buitenruimte. Dit betreft onder andere de groenstrook met voet- en fietspad aan de oostkant, waardoor de inpandige fietsenstalling bereikbaar is voor de leerlingen. Aan de zuidkant richt het Leonardo College zelf het schoolplein in.

In het magazine van het Leonardo college (LEO, editie van november 2020) is hiervan een schetsontwerp te vinden: “Een multifunctioneel sportveld, pingpongtafels, speelse zitplekken, een atletiekbaanachtige rode loper en heel veel groenvoorzieningen.”

Tijdelijke inrichting Telderskade

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen veilig van en naar de school kunnen gaan, zowel met de fiets als te voet, wordt de Telderskade aangepast. Op de volgende pagina is een kaartje te vinden met deze nieuwe inrichting (alleen beschikbaar in papieren versie). Ook deze inrichting is tijdelijk en wordt definitief ingericht tijdens de verdere ontwikkeling van dit gebied. Op de volgende punten wordt de weg aangepast:

Fietspad voor de school

Aan de kant van het Leonardo college komt een tweerichting fietspad. Hierdoor kunnen de leerlingen vanaf de Churchilllaan veilig van en naar school fietsen.

Oversteekplaats

Halverwege de Telderskade komt een oversteekplaats voor fietsers. Hierdoor kunnen leerlingen op een veilige manier oversteken. Het betreft een verhoogde oversteekplaats met een remmende werking op de snelheid van het autoverkeer.

Uitvoering

De werkzaamheden aan de Telderskade vinden naar verwachting in juli en augustus plaats. Hierdoor is de weg enkele dagen niet te gebruiken. Ter plekke wordt aangegeven wanneer de weg precies is afgesloten en welke alternatieve route mogelijk is om van/naar de Churchilllaan te rijden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de realisatie van het nieuwe Leonardo College en/of de omliggende openbare ruimte naar aanleiding van deze brief? Stuur dan een mail naar Thijs Delisse, Projectmanager realisatie Leonardo College, t.delisse@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Thijs Delisse,
Projectmanager realisatie Leonardo College
Gemeente Leiden