Telderskade - stand van zaken gebiedsontwikkeling (2022-295)

Het gebied rond de Telderskade wordt de komende jaren verder ontwikkeld tot een levendige plek, met betaalbare woningen, maatschappelijke functies en veel aandacht voor groen, spelen en klimaat. De gemeente heeft u in de afgelopen periode meerdere keren geïnformeerd over de plannen en ontwikkelingen in het gebied. Zo werd op 15 juni dit jaar in het Leonardo College een informatiemarkt georganiseerd. In deze brief vertellen wij u graag meer over de laatste stand van zaken rond de verschillende projecten en initiatieven. Op de laatste pagina ziet u een kaartje waarop alle ontwikkelingen overzichtelijk worden aangegeven.

Plannen gebiedsontwikkeling

In april 2021 heeft de gemeenteraad de belangrijkste uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling Telderskade vastgesteld. De plannen voor het gebied zijn uitgewerkt in de Gebiedsvisie Telderskade, dit document vindt u op www.leiden.nl/telderskade.

 • Aan de Hoflaan en Boshuizerlaan komen veel nieuwe (betaalbare) woningen.
 • Langs de Telderskade komt een nieuw speelpark met een nieuwe openbare speeltuin.
 • De voormalige Daltonschool (Boshuizerlaan 119) wordt gerenoveerd en daarnaast komt een nieuw gebouw. Samen wordt dit een nieuw Huis van de Buurt.

Globale planning

 • Medio 2023 - Ontwerp met participatie van het nieuwe speelpark Telderskade
 • Eind 2023 - Start renovatie Daltonschool (Huis van de Buurt fase 1)
 • 2026 - Start bouw woningen Hoflaan
 • 2027 - Start bouw woningen centrumgebied / Boshuizerlaan
 • 2027 - Start nieuwbouw Huis van de Buurt (fase 2)

Proces

Op dit moment wordt gewerkt aan het zogeheten Uitvoeringsbesluit. Tijdens de laatste bewonersbijeenkomst gingen we er nog van uit dat we het uitvoeringsbesluit eind 2022 konden nemen. Ondertussen is duidelijk dat hier meer tijd voor nodig is. Daarnaast splitsen we het besluit in drie delen:

 1. We verwachten dat we in het voorjaar van 2023 een uitvoeringsbesluit kunnen nemen over het gedeelte boven de Telderskade (Vijfhoven en speelpark).
 2. Later in 2023 volgt dan het uitvoeringsbesluit over het gedeelte langs de Boshuizerlaan (Centrumgebied).
 3. Er komt nog een apart uitvoeringsbesluit over het Huis vd Buurt Fase 1. Naar verwachting kunnen we dit besluit begin 2023 nemen. Daarna starten we met de voorbereidingen voor de renovatie van de school. 

Stand van zaken gebiedsontwikkeling

Zodra de drie uitvoeringsbesluiten zijn genomen, kunnen we daadwerkelijk aan de slag met de uitvoering van de plannen in het gebied.

Nieuw Speelpark

Halverwege 2023 willen wij graag met u in gesprek over de inrichting van het nieuwe speelpark in het gebied, dat ten noorden van de Telderskade wordt aangelegd. Het is de bedoeling om de inrichting van het speelpark Telderskade samen met omwonenden nader in te vullen. U ontvangt hier later meer informatie over.

Woningbouw Vijfhoven

Zodra het uitvoeringsbesluit is genomen, wordt een zogenoemde tender gestart. We gaan dan op zoek naar een partij die op deze plek de woningen en de nieuwe kinderopvang gaat bouwen.

Woningbouw langs de Boshuizerlaan (Centrumgebied)

De bouw van nieuwe woningen in dit gebied heeft gevolgen voor de verkeerssituatie. Daarom is er een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. Tijdens een bijeenkomst in februari 2022 zijn de uitkomsten van het onderzoek aan bewoners gepresenteerd en hebben we hier reacties op ontvangen. Daarnaast konden bewoners via het participatieplatform doemee.leiden.nl de presentatie inzien en op het onderzoek reageren. De ontvangen reacties worden meegenomen in het uitvoeringsbesluit Centrumgebied. Daarnaast wordt de informatie over enige tijd gebruikt bij het ontwerpen van de straten. Hierover volgen nog aparte participatiemomenten.

Huis van de Buurt

Het nieuwe Huis van de Buurt wordt gerealiseerd in de oude Daltonschool aan de Boshuizerkade 119 en een stuk nieuwbouw daarnaast. Beide gebouwen worden ontworpen door DOK architecten uit Amsterdam en vormen straks één geheel. In het nieuwe Huis van de Buurt krijgen verschillende zorg- en welzijnsorganisaties (o.a. het Sociaal wijkteam, het Jeugd- en Gezinsteam, de Jeugdgezondheidszorg, SOL en Incluzio) een plek. Op dit moment is de voorbereiding van de renovatie van de Daltonschool in volle gang. We verwachten in 2027 te kunnen starten met de nieuwbouw van het Huis van de Buurt.

Overige ontwikkelingen in het gebied

In het gebied rond de Telderskade gebeurt momenteel nog veel meer. Vanzelfsprekend stemmen wij de planning en uitvoering van de verschillende projecten in het gebied zo goed mogelijk op elkaar af.

Nieuwbouw Indoor Sportcentrum

De bouw van het Indoor Sportcentrum aan de Telderskade is in volle gang. Het hart van het Indoor Sportcentrum bestaat uit een moderne topsporthal met een capaciteit van maximaal 2.435 toeschouwers. Daarnaast komt in het complex nog een kleinere sporthal, een sportmedisch centrum, horeca en diverse multifunctionele zalen voor vergaderingen en theorielessen. Doordat verschillende functies zijn gestapeld, wordt het terrein ter grootte van één voetbalveld optimaal benut. Het complex is ‘gasloos’ en krijgt een groot oppervlak zonnepanelen en een lucht-warmtepomp die voorzien in de elektriciteit en verwarming van het Indoor Sportcentrum. Het is al goed zichtbaar hoe het gebouw er van buiten uit gaat zien. Voor het bekijken van de binnenkant moet nog even worden gewacht, de oplevering staat gepland in het 2e kwartaal van 2023. Meer informatie: www.leiden.nl/indoorsportcentrum

Vervanging riolering en herinrichting straten

De werkzaamheden in het zuidelijke deel van de Gasthuiswijk (fase 1 van het project) zijn in volle gang, de uitvoering is ongeveer op de helft. De eerste straten – onder andere de Jacob van Campenlaan, de Van ’s-Gravensandestraat en aanliggende hofjes – zijn klaar. Verwachting is dat het werk eind 2023 kan worden afgerond. In het noordelijke deel van Haagweg-Zuid (fase 2) is het definitief ontwerp afgerond. Hier begint de aannemer in het voorjaar 2023 met de uitvoering. Voor fase 3, het noordelijke deel van de Gasthuiswijk, loopt momenteel het participatietraject rond het schetsontwerp. De uitvoering van deze fase start in 2024. En voor de vierde fase, het zuidelijke deel van Haagweg-Zuid, start de ontwerpfase in 2023. Meer informatie: www.leiden.nl/rioleringzuidwest

Actualiteiten

Leiden viert Oud & Nieuw. Hou rekening met elkaar!

Om de jaarwisseling voor iedereen veilig en gezellig te maken, gelden in Leiden verschillende afspraken.

 • Net als vorige jaren zijn er in Leiden vuurwerkvrije gebieden. In een vuurwerkvrij gebied is het verboden vuurwerk af te steken. Zie: de collegebesluiten.
 • Het afsteken van vuurwerk op plekken buiten de vuurwerkvrije gebieden, mag alleen op oudejaarsavond tussen 18.00 uur en 02.00 uur ’s nachts.
 • Help vuurwerkresten snel op te ruimen. Dit voorkomt dat kinderen spelen met vuurwerk dat alsnog kan afgaan.
 • Steekt iemand vuurwerk af bij u in de buurt, terwijl dat (nog) niet is toegestaan? Of heeft u het idee dat iemand in het bezit is van zwaar en illegaal vuurwerk? Bel direct de politie (0900-8844). Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Meer informatie over (illegaal) vuurwerk vindt u op de website www.vraaghetdepolitie.nl/vuurwerk

Meer informatie

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling Telderskade vindt u op de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/telderskade. Heeft u nog vragen? Mail mij dan via telderskade@leiden.nl of bel op 06-24913043. Wilt u meer weten over presentaties en resultaten van participatiemomenten? Kijk dan op doemee.leiden.nl

Namens het projectteam Telderskade wens ik u prettige kerstdagen en een goed en gezond 2023!

Met vriendelijke groet,
Francis Nauman
Omgevingsmanager Telderskade