Telderskade - Indoor Sportcentrum

Wij willen u als omwonende graag informeren over de voortgang van het Indoor Sportcentrum dat Leiden krijgt aan de Telderskade. Dit nieuwe sportcomplex gaat de verouderde Vijf Meihal en de 3 Octoberhal (aan de Smaragdlaan) vervangen. Het sportcentrum wordt ook de gymnastiekzaal voor het Leonardo College (voortgezet onderwijs). Daarnaast kunnen de Leidse binnensportverenigingen in het Indoor Sportcentrum terecht. Bovendien is het topsportwaardige Indoor Sportcentrum geschikt als thuishaven voor eredivisiebasketbalclub Zorg en Zekerheid.

Beeldkwaliteitsplan

Op 16 juli heeft het college van burgemeester en wethouders het beeldkwaliteitsplan voor het Indoor Sportcentrum ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
In het beeldkwaliteitsplan staat uitgelegd hoe het nieuwe sportcomplex er ongeveer uit moet komen te zien. Het dient als inspiratie voor marktpartijen tijdens de aanbesteding, verdere uitwerking van het project en als kader voor de gemeente om deze plannen op stedenbouwkundige en architectonische aspecten te toetsen.

Uitvoeringsbesluit

In het uitvoeringsbesluit (ook op 16 juli door B en W vastgesteld) zijn de resultaten van de ontwerp- en voorbereidingsfase opgenomen, waaronder de invulling van de duurzaamheidsambitie en de inpassing van multifunctionele ruimten, geschikt voor de functie van onder andere businessruimte, verenigingsruimte en theorieruimten. Ook is een praktijkruimte voor een sportmedisch centrum meegenomen. Met dit besluit vraagt het college aan de gemeenteraad een uitvoeringskrediet van € 21,3 miljoen ter beschikking te stellen.

Klankbordgroep

In 2017 is er een klankbordgroep opgericht. In deze groep zitten omwonenden van het Indoor Sportcentrum. Zij worden tijdens de bijeenkomsten geïnformeerd over de voortgang van het Indoor Sportcentrum en krijgen de ruimte om hun mening hierover kenbaar te maken. De klankbordgroep wordt enkele malen per jaar bijeengeroepen op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen zijn en iets te melden valt. Als u ook aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich daarvoor aanmelden (zie onderaan deze brief).

Planning

In september 2019 worden het uitvoeringsbesluit en het beeldkwaliteitsplan in de gemeenteraad besproken. Als eerste in de raadscommissie op 5 en 10 september, daarna op 19 september in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt met het uitvoeringsbesluit en het beeldkwaliteitsplan kan de gemeente de voorbereidingen voor de aanbesteding starten. In het derde kwartaal van 2020 gaat de bouw van start en in het eerste kwartaal van 2022 wordt het complex in gebruik genomen..

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief of uzelf aanmelden voor de klankbordgroep? Dan kunt u contact opnemen met projectmedewerker Ellen Verbeek, via het Klant Contactcentrum, tel. 14 071 of via het volgende mailadres: e.verbeek@leiden.nl.

Op www.leiden.nl/indoorsportcentrum vindt u meer informatie over de voortgang van het project en de planning. Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws over het Indoor Sportcentrum of ander gemeentelijk nieuws over uw buurt? Schrijf u dan in voor het Stadsnieuws (onderwerpen: Vitale Stad of Indoor Sportcentrum).

Met vriendelijke groet,

Menno van der Heide
Projectleider Indoor Sportcentrum