Telderskade - denk en praat mee over de gebiedsvisie (2020-246)

In het gebied rond de Telderskade gebeurt de komende periode veel. Door de nieuwbouw van het Leonardo college, de bouw van een nieuw Indoorsportcentrum en de toekomstige sloop van de Vijf Meihal en het Vijf Meibad ontstaan er volop kansen om het gebied verder te ontwikkelen. Onze wensen? Een levendige plek, met veel betaalbare woningen, maatschappelijke functies en aandacht voor groen, spelen en klimaat. Om dit toekomst-beeld nader in te vullen wordt een gebiedsvisie opgesteld.

Graag horen wij van bewoners, organisaties en ondernemers in het gebied hoe zij denken over ontwikkelingen en initiatieven rond de Telderskade. Daarom kunt u in de periode van 15 juni t/m 20 september op verschillende manieren meedenken en meepraten.

Hoe doet u mee?

Vanaf 15 juni kunt u terecht op het digitale participatieplatform doemee.leiden.nl (zonder www ervoor). Hier vindt u veel informatie over de gebiedsontwikkeling Telderskade, kunt u een enquête invullen en uw ideeën indienen. Daarnaast organiseert de gemeente een telefonisch spreekuur en online themasessies over onderwerpen als wonen en verkeer. Nadere informatie over de verschillende gesprekken, planning en inschrijving vindt u op doemee.leiden.nl

Wat komt in de gebiedsvisie te staan?

In de gebiedsvisie Telderskade worden de uitgangspunten uit het Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest nader uitgewerkt in concrete plannen. Deze uitgangspunten zijn:

  • Geschikte en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen
  • Toegankelijke en goed bereikbare voorzieningen
  • Aantrekkelijke openbare ruimte met veel aandacht voor biodiversiteit en klimaat

Verder wordt in de gebiedsvisie aangegeven waaraan ontwikke-lingen en initiatieven in dit gebied inhoudelijk moeten voldoen.

Meer informatie

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling Telderskade vindt u op de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/telderskade

U kunt ook ons ook mailen via telderskade@leiden.nl