Tandkarper - nieuwe datum werkzaamheden (2022-267)

We hebben eerder een brief gestuurd over de werkzaamheden die plaatsvinden in de Tandkarper. Helaas hebben wij de werkzaamheden op deze datum niet kunnen uitvoeren en moeten van de planning afwijken. Excuus hiervoor. In deze brief een nieuwe datum.

Wat gaan we doen?

In de eerdere brief hebben wij vermeld dat er gewerkt wordt aan de bomen. Deze informatie was niet juist, we gaan alleen opnieuw bestraten.

Delen van de parkeervakken ter hoogte van de huisnummers 1 tot en met 9 zijn aan onderhoud toe. We gaan dit opnieuw bestraten. Dit doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal vervangen we voor nieuw.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 9 januari 2023. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 20 januari 2023. Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden (tussen 7.00-16.00 uur) kan er hinder zijn maar uw woning blijft bereikbaar. Wilt u voordat de werkzaamheden starten overhangend groen, plantenbakken, bankjes etc. verwijderen?

Parkeren

Omdat de parkeervakken opnieuw bestraat worden, gaan we parkeerverboden plaatsen. Wilt u uw auto tijdelijk op een andere plek parkeren?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur). Of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact via bovenstaand telefoonnummer en laat een terugbelverzoek achter voor L. Boer, directievoerder van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

H. Algezaeiry

Projectcoördinator Cluster Beheer