Takwier - vervallen locatie minicontainers

Met deze brief informeer ik u over het wijzigen van de aanbiedlocatie voor minicontainers. Bij de huidige locatie ter hoogte van de Takwier 19 t/m 23 staan de containers op de stoep voor de ingang van de woningen van de Takwier. Voor de hulpdiensten is dit een onwenselijke situatie in verband met de verkeersveiligheid.

Nieuwe situatie

Om dit probleem op te lossen komt de aanbiedlocatie ter hoogte van de Takwier 19 t/m 23 te vervallen. U kunt uw minicontainers aanbieden aan de Zeewier ter hoogte van nummer 7 en op de achterzijde van de Purperwier 2 t/m 12 (zie de groene markering op de bijgaande tekening op de achterkant van deze brief). Deze nieuwe aanbiedlocatie geldt vanaf woensdag 2 januari 2019.

Medewerking

Met uw hulp laten we het ophalen van afval in uw wijk zo prettig mogelijk verlopen. Wilt u daarom rekening houden met de onderstaande aandachtspunten?

  • Zet de containers in één rij langs de weg (dus niet achter elkaar of in een groep). De containers kunnen dan het makkelijkst geleegd worden.
  • Zet de container met de kam (het opzetstuk waaraan de vuilniswagen de container optilt) naar de rijweg Voor de vuilnisman is het werk dan minder zwaar.
  • Blokkeer de aanbiedlocatie niet met uw auto op een ophaaldag.
  • Zet uw container rond 7.00 uur ‘s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik dank u alvast voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca
Cluster Beheer