Sweelincklaan-Debussystraat - herinrichting kruispunt (2021-082)

Op het kruispunt van de Debussystraat-Sweelincklaan en de Vijf Meilaan gebeuren veel ongelukken. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, richt de gemeente het kruispunt opnieuw in. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt waar we u graag over informeren. In deze brief leest u hoe de gemeente dat gaat doen.

Doemee

Vanaf maandag 29 maart kunt u kijken op www.doemee.leiden.nl. Onder het project ‘Herinrichting kruispunt Sweelincklaan-Debussystraat’ leest u alle informatie over de aanleiding voor dit project. U kunt hier ook het voorlopig ontwerp bekijken dat de gemeente heeft gemaakt voor het kruispunt. Daarnaast vindt u hier het voorstel voor de inrichting van het groen, het parkeren en de afvalinzameling. U kunt via www.doemee.leiden.nl ook vragen stellen, dit kan tot en met zondag 18 april.

Digitale informatieavond

Op donderdag 8 april om 19.30 uur is er een digitale informatieavond. Het voorlopig ontwerp voor het kruispunt wordt hier digitaal gepresenteerd, waarna u de gelegenheid krijgt om vragen te stellen. U kunt zich aanmelden voor deze avond door een email te sturen naar verkeer@leiden.nl. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een link naar MSTeams waarmee u de bijeenkomst bij kunt wonen.

Vervolg

Na 18 april werkt de gemeente het ontwerp voor het kruispunt verder uit. De gemeente wil de plannen graag komend najaar uit laten voeren. Tegen die tijd ontvangt u opnieuw een brief met informatie over de werkzaamheden, de planning en de tijdelijke omleidingen.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Remt van der Plaats
Projectcoördinator

&nbs