Sumatrastraat - rioolwerkzaamheden (2021-264)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden aan de Sumatrastraat. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Renovatie riool door relinen

Het onderhoud van het riool gebeurt door relining. Relinen is een speciale techniek van renoveren zonder de straat open te hoeven breken. Het riool krijgt een nieuwe binnenkant en kan er weer tientallen jaren tegenaan. Relinen gebeurt vanaf de putdekselopeningen. Zo blijft de overlast beperkt.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op maandag 18 oktober. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 29 oktober. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Kans op onaangename geur

Tijdens het relinen wordt de stof styreen gebruikt. Deze stof kan een onaangename geur verspreiden, en mogelijk ruikt u er iets van in huis. De stof is niet schadelijk en de geur zal snel vervliegen.

Beperkt gebruik riolering

Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun straat, de riolering gedurende het werkproces 1 dag beperkt gebruiken. Tijdens deze dag vragen wij u om uw watergebruik en lozingen op het riool zo veel als mogelijk te beperken. De aannemer informeert u hierover.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de bestrating leggen we tijdelijke loopschotten neer, zodat uw woning bereikbaar blijft. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Hebt u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer