Sumatrastraat - dicht voor doorgaand verkeer i.v.m. werkzaamheden (2021-210)

De laatste twee weken van augustus, van maandag 16 tot en met zondag 29 augustus, wordt de Sumatrastraat opnieuw geasfalteerd. Ook worden er enkele verkeerskundige verbeteringen doorgevoerd aan het fietspad, bij bushaltes en bij oversteekplekken. Na afloop van deze werkzaamheden worden er op een aantal plekken in de straat nieuwe bomen gepland.

Tijdens de werkzaamheden is de straat in beide richtingen afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Hieronder leest u wat de werkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Geluidsoverlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidsoverlast: denk aan het verwijderen van het oude asfalt en het aanbrengen van het nieuwe asfalt. De aannemer doet zijn best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden. Het kan dat er avondwerkzaamheden plaatsvinden. ’s Nachts zal er niet gewerkt worden. 

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de Sumatrastraat in beide richtingen afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Bij calamiteiten hebben de hulpdiensten altijd vrije doorgang. Het verkeer wordt met afzettingen, bebordingen en verkeersregelaars omgeleid. De achterliggende wijken en zwembad

De Zijl blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Op de achterkant van deze brief ziet u op een kaartje hoe de verschillende delen van de wijk bereikbaar zijn tijdens de werkzaamheden.

Woont u rechtstreeks aan de Sumatrastraat?

Houdt u er dan rekening mee dat er tijdens de werkzaamheden minder parkeerplekken aanwezig zijn. Ons streven is de parkeerplekken zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken. Ook zijn deze woningen tijdens de werkzaamheden niet altijd bereikbaar met auto.

Heeft u vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Cluster Beheer