Sumatrastraat - Bomen (2021-108)

Het asfalt in de Sumatrastraat is aan groot onderhoud toe en krijgt in het najaar een nieuwe laag asfalt. Na afloop van deze werkzaamheden krijgt de Sumatrastaat nieuwe bomen. Vooruitlopend daarop worden deze maand al twinting bomen gekapt omdat deze gevaar kunnen opleveren.

Gevaarlijke bomen

Uit een inspectie van de bomen kwam naar voren dat twintig bomen in de Sumatrastraat ziek zijn en een verhoogd risico hebben op stambreuk of het afbreken van zware takken. Dit kan gevaarlijke situaties en wellicht schade opleveren. Het kappen van deze zieke bomen gebeurt daarom op woensdag 21 april 2021.

Bomen die niet groeien

Naast het aanbrengen van het nieuwe asfalt in het najaar, worden er ook enkele kleine aanpassingen aan het fietspad en oversteken uitgevoerd. U ontvangt eind april een brief met uitleg over de werkzaamheden en de planning. Tijdens de werkzaamheden aan het asfalt in het najaar worden ook de andere bomen in de Sumatrastraat gekapt. Uit inspectie blijkt dat de bomen in de Sumatrastaat niet of nauwelijks meer groeien. Deze bomen worden vervangen door gezonde nieuwe bomen.

Nieuwe bomen

Alle bomen die worden weggehaald, worden vervangen door nieuwe gezonde bomen. Het planten van de bomen gebeurt in het komende plantseizoen, dat loopt van november 2021 tot februari 2022. De plekken waar de bomen komen te staan, worden hierop voorbereid. Door goede grond en ruimte te bieden, kunnen de bomen goed en veilig groeien.

Bereikbaarheid

Tijdens het kappen van de bomen op woensdag 21 april kan het zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

D.Stafleu
Projectleider