Sumatrastraat-Antillenstraat - speeltoestel (2019-393)

Begin dit jaar is het speelnet met de rode touwen om veiligheidsredenen verwijderd van de speelplek aan de Antillenstraat. De speelplek wordt binnenkort opnieuw ingericht.

Nieuwe speelplek samen voorbereid

Samen met de buurt en de woningbouwvereniging hebben we voorwaarden en wensen opgesteld voor de speelplek. Aannemer Gebr. Griekspoor B.V. heeft deze verwerkt in een ontwerp, dat op de achterzijde van deze brief is afgedrukt.

Klimnet, valzand en duikelrek worden in drie dagen geplaatst

Gebr. Griekspoor B.V. start op maandag 13 januari 2020 met de werkzaamheden. Het speelnet en het duikelrek worden in drie dagen geplaatst. Als het weer tegenzit, kunnen de werkzaamheden uitlopen.

De planning is als volgt:

Dag 1 - Plaatsing van het nieuwe speelnet.

Dag 2 - Vervolgwerk plaatsing speelnet en het aanvullen van valzand onder het speelnet.

Dag 3 - Duikelrek plaatsen en de kunstgrasondergrond leggen.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Het werk kan enige geluidsoverlast met zich meebrengen, en misschien moet u uw auto een paar dagen ergens anders parkeren. Mocht u veel last hebben van de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Rob van der Steen, via 14 071.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danny Boers

Stedelijk Beheerder Water, Straatmeubilair en Spelen

Cluster Beheer