Storm Buysingstraat - voorlopige locaties ondergrondse containers

De gemeente Leiden wil zo veel mogelijk afvalcontainers ondergronds brengen. Na de restafvalcontainers willen we nu ook de glas-, papier- en textielcontainers ondergronds plaatsen. De meeste van deze containers komen op dezelfde plek waar nu de bovengrondse containers staan. Op een enkele plek kunnen de containers niet op de bestaande locatie ondergronds gebracht worden. Hier is de nieuwe locatie voor aangewezen.

Keuze van containerlocaties

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een voorlopige locatie gevonden. Hierbij bent u in de gelegenheid te reageren op deze locatie.

Straatnaam

papier

glas

textiel

totaal

locatienr.

Storm Buysingstraat ter hoogte van 42

1

1

n.v.t.

2

170

Plattegronden met locaties inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekeningen liggen vanaf 14 december 2018 in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdagavond van 17.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt van 14 december 2018 tot 25 januari 2019 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. L. Brobbel, Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via het contactformulier op www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze locaties ondergrondse containers glas, papier en textiel’.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,

Cluster Beheer

Gemeente Leiden