Storm Buysingstraat - vervallen locatie ondergrondse containers

In het aanwijsbesluit van 23 april 2019 las u over de voorlopige locatie die de gemeente voorstelde voor het plaatsen van ondergrondse containers op de Leeghwaterstraat ter hoogte van Storm Buysingstraat nr. 44.

Met deze brief wil ik u informeren over de voortgang van deze procedure.

Vervallen locatie

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de locatie 170A Leeghwaterstraat ter hoogte van Storm Buysingstraat nr. 44  te laten vervallen.

De nieuwe voorlopig aangewezen locatie is:

Straatnaam

Papier

Glas

Locatienummer

Vierlinghlaan (ter hooghte van nr. 188)

1

1

170B

Plattegrond met locatie inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen vanaf 13 september 2019 ter inzage het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Aan de achterkant van deze brief treft u ook de locatietekening aan.

Indienen zienswijzen

U kunt in de periode van 13 september tot 26 oktober 2019 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. mevrouw C. Elstgeest, Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of via het contactformulier op www.leiden.nl/contact, onder vermelding van “zienswijze locaties ondergrondse containers”.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur) of via het contactformulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van gemeente Leiden,

Namens dezen,

Arif Erkoca, 

Cluster Beheer

Gemeente Leiden