Storm Buysingstraat - vervallen en aanwijziging nieuwe locatie ondergrondse containers

In de brief over het aanwijsbesluit van 10 december 2018 las u over de voorlopige locatie die de gemeente voorstelde voor het plaatsen van ondergrondse containers op de Storm Buysingstraat ter hoogte van nummer 42. Met deze brief wil ik u informeren over de voortgang van deze procedure.

Vervallen locatie

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de locatie 170 (Storm Buysingstraat ter hoogte van nummer 42) te laten vervallen. Hieronder treft u de nieuwe voorlopig aangewezen locatie aan.

  • Leeghwaterstraat ter hoogte van Storm Buysingstraat 44: 1 papier, 1 glas. Totaal 2 containers, locatienummer 170A.

Plattegronden met locaties inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen ter inzage in het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdagavond van 17.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt tot vrijdag 7 juni 2019 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. mevrouw L. Brobbel, Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via het contactformulier: www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze locaties ondergrondse containers’.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,
Cluster Beheer