Stokroos - geen Tiny Forest op het grasveld (2021-070)

In januari van dit jaar heeft u een flyer ontvangen over het plan voor het aanleggen van een Tiny Forest op het grasveld achter de Stokroos.

Twee Merenwijkbewoners hadden hiertoe het initiatief genomen. De gemeente Leiden en IVN Natuureducatie ondersteunden dit initiatief van harte en hebben meegedacht over de verdere uitwerking van het plan.

Bezwaren

Nadat de flyer in de buurt is verspreid, zijn er - naast positieve reacties - veel bezwaren binnengekomen. Ook hebben de omwonenden niet de gelegenheid gehad mee te denken en vragen te stellen. Excuses dat we hier niet voldoende tijd voor hebben genomen.

We hebben de bezwaren serieus genomen. Een Tiny Forest zonder draagvlak van de buurt is geen Tiny Forest en daarom hebben we besloten niet door te gaan met de plannen voor deze locatie. Er komt dus geen Tiny Forest op het grasveld achter de Stokroos.

Onderzoek naar nieuwe locatie

Eerder dit jaar sloten basisscholen de Dukdalf en de Zijlwijkschool zich aan bij het initiatief. Samen met hen onderzoeken we de komende tijd de mogelijkheden van een Tiny Forest op of rondom de (verharde) schoolpleinen rond het Regenboogpad.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Roelant Jonker

Stadsecoloog

Gemeente Leiden