Stevenspark - vervangen beschoeiing

De gemeente Leiden start maandag 24 juni 2019 met het gedeeltelijk vervangen van de beschoeiing in het Stevenspark. Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden.

Werkzaamheden

Beschoeiing is de bescherming van een oever of walkant. Een deel van de beschoeiing in het Stevenspark is in slechte staat en wordt vervangen. De werkzaamheden duren ongeveer zeven weken, afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden. De firma Multituin voert de werkzaamheden uit.

Hinder

Wij proberen overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het zijn dat u door de werkzaamheden enige hindert ervaart. Bijvoorbeeld in de vorm van geluidsoverlast. Wij vragen u hiervoor om uw begrip.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

J. Lobé
Assistent Projectcoördinator Ondersteuning Beheer