Stevenshofdreef en Kenauweg - Werkzaamheden asfalt (2022-103)

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden welke binnenkort plaatsvinden op de Stevenshofdreef en Kenauweg. Hieronder leest u welke werkzaamheden er plaatsvinden en wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

De bovenste laag asfalt van de Stevenshofdreef vanaf de rotonde met de Ommedijkseweg tot (en alleen in de richting van) de rotonde met de Hadewychlaan is versleten en aan vervanging toe. Ook op de Kenauweg vanaf de Stevenshofdreef tot net voorbij het tankstation is het asfalt versleten en aan vervanging toe. Voordat het nieuwe asfalt wordt gelegd, gaan we het oude asfalt verwijderen.

Start werkzaamheden

Omdat de Stevenshofdreef en Kenauweg overdag erg druk is, verrichten we de werkzaamheden in de avond en nacht. De werkzaamheden worden in een tweetal fases opgedeeld:

  • De avond van maandag 16 mei vanaf 20.00 uur, verwijderen asfaltverharding.
  • De avond van dinsdag 17 mei vanaf 20.00 uur, aanbrengen asfaltverharding.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Uw woning of pand blijft bereikbaar. Aan de fiets- en voetpaden wordt niet gewerkt. De Stevenshofdreef (rijrichting Ommedijkseweg richting Hadewychlaan) en de Kenauweg zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De omleiding wordt met borden aangegeven. Ook worden er verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Bij calamiteiten hebben de hulpdiensten altijd vrije doorgang.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden. Wij vragen gedurende de werkzaamheden voor uw begrip.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op  www.leiden.nl/contact.

Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden neem dan contact via bovenstaand telefoonnummer en laat een terugbelverzoek achter voor L. Boer, directievoerder van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

Rémon van der Scheer
Projectcoördinator Wegen, Cluster Beheer