Stevenshof - wijkgesprek energietransitie (2021-220)

Ook Leiden is volop bezig met de energietransitie. Dat gaat onder meer over de manier waarop de stad in de toekomst aardgasvrij kan worden. Per wijk onderzoeken we welke alternatieven voor aardgas er zijn. Langzaam maar zeker ontstaat een beeld van hoe Leiden in de toekomst aardgas vrij kan zijn.

We willen hier graag met u, inwoner of ondernemer van de Stevenshof, over in gesprek. We vertellen graag waar we op dit moment staan en wat de energietransitie voor u betekent. Ook horen we heel graag van u welke ideeën u heeft en wat u van de plannen vindt. De meeste huizen in uw wijk zijn aangesloten op het huidige warmtenet. Toch horen we graag hoe u over de energietransitie denkt. Zijn er knelpunten in de wijk die de gemeente moet kennen? Hoe zit het met elektrisch koken bijvoorbeeld? In alle wijken van Leiden gaan we gesprekken organiseren. De uitkomsten hiervan gebruiken we onder meer voor een zogeheten transitievisie warmte.

Wij komen bij u op bezoek in de wijk op donderdag 9 september om 20:00 uur. We wachten nog op een bevestiging van de locatie. In verband met de huidige coronamaatregelen vragen wij u zich van te voren aan te melden via gagoed@leiden.nl o.v.v. “bijeenkomst Stevenshof”. Na aanmelding sturen we u ook de locatie door. Wij hopen u te mogen ontmoeten op 9 september. Mocht u zich vooraf willen inlezen dan kan dat via www.gagoed.nl/greenpaper. Daar vindt u informatie over de energietransitie en de manier waarop wij dat in Leiden vorm geven.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met ons via gagoed@leiden.nl of uw wijkambassadeur duurzaamheid Ckees van Ooijen via goedstevenshof@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Boudewijn Kopp

Programmamanager energietransitie gebouwde omgeving
namens team Energietransitie Gemeente Leiden